Νότια Αφρική (Bacharkoli – Lemon)

ksulokarvouno-nafrikiΦυτικό κάρβουνο παραδοσιακής παραγωγής προερχόμενο από ξύλα bacharkoli και lemon.

Χαρακτηριστικά

  • κάρβουνο προερχόμενο από σκληρά ξύλα
  • σε κυλινδρική και ημικυλινδρική μορφή
  • χρώμα ομοιόμορφο, ξηρό στην αφή, με μεταλλικό ήχο κρούσης
  • χωρίς σπίθες και καπνό κατά την διάρκεια καύσης
  • στιλπνό με πολύ μεγάλη πυκνότητα μάζας
  • άοσμο με διάρκεια καύσης 4 έως 5 ωρών και άριστη θερμαντική ικανότητα